Toimitusehdot ja varastointi

Noudatamme kaikissa rakennustuotetoimituksissamme rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT2000). Kyseiset hankinta- ja toimitusehdot löytyvät alta.

Varastointi ja vastaanotto


Tuotteiden pitkäaikainen varastointi työmaalla edellyttää, että tuotteiden suojaaminen varastoinnissa on varmistettu. Varastointialustan tulisi olla mahdollisimman tasainen. Harkot ja elementit kestävät hyvin vaihteleviakin sääolosuhteita, mutta esimerkiksi kovaa auringon paahdetta tulee välttää suojaamalla tuotteet.

Varmista työmaan kuljetus ja ajoteiden kunto. Huolehdi, että tuotteille on varattu työmaalla riittävä tila. Työmaalla on suositeltavaa olla henkilö/-t vastaanottamassa harkkotoimitusta.

Harkkojen saapuessa työmaalle, tarkastetaan toimituksen sisällön vastaavuus rahtikirjan kanssa. Erityisesti tarkastettavia kohtia ovat tuotteiden laatu ja määrä. Mahdolliset huomautukset tulee jo tässä vaiheessa merkitä rahtikirjaan.

Varastointipaikaksi kannattaa järjestää tila rakennustyötä varten mahdollisimman optimaalisesta paikasta. Tuotteiden ollessa suhteellisen kevyitä, niiden siirtely työmaalla purun jälkeen ei kuitenkaan ole ylivoimaisen raskasta.