Perustukset

FinnEPS Harkko- ja Elementtituotteet tarjoavat kustannus- ja energiatehokkaat ratkaisut erilaisiin perustustapoihin! Tuotteillamme toteutetaan pientalon, rivitalon, kerrostalon, hallin ja minkä tahansa kiinteistön perustukset.

FinnEPS rakennustuotteilla on helppo toteuttaa turvalliset ja kestävät perustukset. Harkot ladotaan päällekkäin ja harkkojen sisään jääviin valuonteloihin asennetaan ladonnan yhteydessä betoniteräkset, sekä tarvittavat tartunnat alaohjauspuuta varten. Lopuksi rakenne valetaan täyteen betonilla pumppuvaluna.

Mikä FinnEPS Harkko?

FinnEPS Harkkoja on saatavissa kolmea eri vahvuutta: 200, 350 ja 450 mm. FinnEPS200-harkolla valutila on 100 mm, FinnEPS350-harkolla 140 mm ja FinnEPS450-harkolla 150 mm. Kohteesta ja rakennesuunnitelmista riippuu, mikä harkkomalli soveltuu perustustarkoitukseen parhaiten.

FinnEPS rakennustuotteet soveltuvat erinomaisesti mm. tuulettuvien alapohjien ja kellarillisten perustusten toteuttamiseen. Tällöin alapohjaelementtilaatasto kannatetaan rakenteen valetun runko-osuuden päälle.


FinnEPS Lattiaelementti FLE

FinnEPS Lattiaelementti eli FLE on z-teräsprofiililla vahvistettu 220 mm korkea EPS-elementti, joka yhdessä raudoituksen kanssa muodostaa betonoitavan pohjarakenteen.

FinnEPS:n valmistama FLE elementti on ominaisuuksiltaan ylivertainen ala- ja välipohjaratkaisujen toteutukseen. Vain 8 kg/m painava elementti valmistetaan tehtaalla aina määrämittaisena kohteen elementtisuunnitelmien mukaan ja toimitusajat ovat nopeat. Elementit toimitetaan rakennuspaikalle säältä suojaan pakattuna ja niiden käsittely ja siirtely on kevyttä.

FinnEPS Harkkorakenteen kanssa FLE muodostaa kerralla betonoitavan, yhtenäisen ja vahvan kokonaisrakenteen: sokkeli + kantava alapohja + lattia.

FinnEPS Lattialementtien työstäminen ja muotoiltavuus on vaivatonta ja aukkojen, sekä läpivientien toteutus on erittäin helppoa rakennuspaikalla. FLE mahdollistaa myös huonekorkeuksien maksimoimisen, koska erillistä alaslaskua ei enää tarvitse tehdä vaan elementtiin voidaan tehdä tarvittavat upotukset esim. iv- ja sähköputkituksille.

FLE on teknisiltä omintaisuuksiltaan palo- ja kosteusturvallinen, sekä energiatehokas, jolloin tarvetta lisäeristykselle ei ole. FLE on myös erinomaisen äänenvaimennuksen omaava, jolloin erillistä askeläänieristystä ei myöskään tarvita .

FinnEPS Lattiaelementti

FinnEPS Antura

Perustuksen alle tehdään antura, jonka tarkoituksena on jakaa rakennuksen kuormat maapohjalle. Koska antura on muuta perustusta leveämpi, myös kuormat jakautuvat suuremmalle pinta-alalle. FinnEPS rakennustuoteperheeseen kuuluu FinnEPS Antura joiden avulla on helppo ja nopea toteuttaa anturat kaikkiin kohteisiin. FinnEPS Antura on kevyt ja helppo työstettävä, jolloin sen muokattavuus kohteen tarpeen mukaan onnistuu vaivattomasti.


Saumaton ja yhtenäinen betonirakenne

FinnEPS:n rakennustuotteilla toteutetuissa perustuksissa on saumaton, yhtenäinen ja vahva betonirakenne kauttaaltaan lämpöeristettynä.

Hyvä perustus on kestävä, yhtenäinen ja tiivis teräsbetoniperustus, joka kestää rakennuksen kuormat, maanpaineen, sekä mahdolliset maaperän liikkeet. FinnEPS rakennustuotteilla perustus on myös materiaaliltaan tiivis, jolloin kosteus ei siirry kapillaarisesti perustuksia pitkin muihin rakenteisiin, eikä radonkaasut pääse nousemaan rakenteissa.

FinnEPS valmistaa tilauksesta myös asennusvalmiita sokkeli- ja seinäelementtejä omalla tehtaallaan. Kysy lisää: myynti@finneps.fi