Pilari- ja paaluanturat

TERÄSANTURA on tehokkain ratkaisu eristettyihin paaluanturaperustuksiin: Teräsanturat asennetaan paalu- ja pilariperustuksiin jopa ilman erillistä valunaikaista tuentaa!

Teräsanturat paaluperustuksiin toimitetaan määrämittaisina valmiina seinäminä (4 kpl/antura) tilauksen mukaisesti. Tuotteet pakataan tiiviisti, joten ne ovat myös logistisesti kustannustehokkaita.


Yksinkertaista ja nopeaa

Teräsanturat asennetaan rakennuspaikalle toimitetuista valmiista määrämittaisista 150 mm vahvuisista eristeseinämistä.

Seinämät yhdistetään kiinnittämällä jokainen kulma teräskulmia käyttäen.

Yleisimmät paalu- ja pilarianturakoot ovat tämän jälkeen heti valmiita raudoitukselle ja valettavaksi, eli erillistä valunaikaista tuentaa ei tarvitse tehdä.


Teräsanturoita pystytään valmistamaan kaikissa tarvittavissa mitoissa.

Alla muutamia esimerkkikokoja:

600x600x600
700x700x500
1200x1200x500
1500x1500x600
2000x2000x500
2000x2000x600
6000x5800x600

Katso esitteet ja videot: