Joutsenmerkitty rakentaminen

FinnEPS Rakennustuotteet on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja niitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Yhä useampi pohjoismainen kuluttaja on kiinnostunut ympäristö- ja terveysvaikutuksista hankkiessaan asuntoa ja vastaavien tekijöiden huomiointia edellytetään myös julkisilta rakennuksilta. Käytetyt materiaalit vaikuttavat esimerkiksi sisäilman laadun ja rakennuksen kestävyyden kautta suoraan käyttäjiensä terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Rakennusala onkin tällä hetkellä yksi Joutsenmerkki-organisaation kehityskohteista ja FinnEPS Rakennustuotteet ovat mukana rakentamassa Suomen ensimmäisiä Joutsenmerkittyjä kohteita.

Joutsenmerkki on lähes kaikille kuluttajille tuttu – se on Suomen tunnetuin ympäristömerkki ja kattaa yli 2000 tuotetta ja palvelua. Pohjoismainen ympäristömerkintä on luonut kriteerit, jotka täyttävä rakennus voi saada Joutsenmerkin. Kriteerit on laadittu rakennuksen koko elinkaari huomioiden. Niiden tarkoituksena on varmistaa ympäristöystävällisyys talon valmistuksen, käytön ja kierrätyksen osalta.

Sisäympäristöä koskevat vaatimukset liittyvät materiaaleihin, ilmanvaihtoon, rakentamiseen ja laadunvalvontaan. Vaikutuksia ulkoiseen ympäristöön säädellään valvoen ympäristölle ja terveydelle vaarallisten aineiden käyttöä, asumisen energiatehokkuutta ja rakennusjätteiden kierrätystä ympäristöystävällisellä tavalla. Talolle laaditaan myös käyttö- ja kunnossapitosuunnitelma.

Joutsenmerkki-sertifioitu rakentaminen uudistaa alaa. Joutsenmerkityn talon kaikkien rakennusmateriaalien ei tarvitse olla Joutsenmerkittyjä, mutta niiden tulee täyttää omalle tuoteryhmälleen asetetut vaatimukset. Kriteerit täyttävät tuotteet löytyvät kemiallisten tuotteiden tietokannasta, josta rakentaja voi käydä tekemässä projektiinsa oikeat valinnat. Ympäristö- ja terveysvaikutusten huomiointi sekä valvonta jo rakennus- ja suunnitteluvaiheessa helpottuu tietokannan avulla.

Joutsenmerkki

Joutsenmerkki voidaan myöntää pientaloille, kerrostaloille, koulu- ja päiväkotirakennuksille, kesämökeille tai vapaa-ajan asunnoille, asuintaloiksi luokiteltaville palvelutaloille sekä näiden rakennustyyppien väliaikaisille rakennuksille (moduulit tai väistötilat).

Joutsenmerkkiä voi rakennukselle hakea joko sen tilaaja tai rakentaja.

Suomen ensimmäinen Joutsenmerkitty omakotitalo sijaitsee Kaarinassa ja se on rakennettu FinnEPS Rakennustuotteilla.