TM: huolella ja rakkaudella rakennettu talo

TM Rakennusmaailman jutussa vantaalaispariskunta kertoo talonrakennusprojektistaan.

FinnEPS-harkoista rakennetun talon seinät ovat mittausten mukaan tiiviitä ja kylmäsillattomia. Ilmanvuotoluku tulee alittamaan helposti passiivienergiatalolle asetetun vaatimuksen eli alle 0,6 (q50 < 0,6).

TM Rakennusmaailma