Vastuullisuus

FinnEPS Oy on vahvasti kotimaiseen osaamiseen pohjaava, yksityisessä omistuksessa oleva perheyritys, joka vaikuttaa paikkakuntansa talouteen työllistäjänä ja veronmaksajana. Kotimaisia osaajia ja raaka-aineita käyttämällä pidämme yllä omavaraisuutta ja työllistämme läpi tuotantoketjun.

Työtä Suomeen

FinnEPS panostaa oman toiminnan kehittämiseen Suomessa, jotta pysymme kilpailukykyisenä. Olemme investoineet etenkin viime vuosien aikana merkittävästi tutkimus- ja kehitystoimintaan, tuotantokapasiteetin kehittämiseen, sekä operatiivisen tehokkuuden parantamiseen. Kehitämme omaa toimintaamme, jotta työpaikat säilyvät ja uusia työtehtäviä ja työpaikkoja syntyy.

FinnEPS työllistää 10-15 henkilöä suoraan. Lisäksi toiminnallamme on työllistävä vaikutus useisiin eri teollisuuden alojen alihankintaketjuihin ja näiden osatoimijoihin.

FinnEPS:n kaikki työ ja tuotevalmistus tehdään Suomessa.

Tuotannon ja toiminnan vastuullisuus

FinnEPS pitää huolen siitä, että sen tuotanto ja siihen liittyvät alihankinnat ovat vastuullisia. Noudatamme voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä ja pyrimme vähentämään oman toimintamme ympäristövaikutuksia. Olemme Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n sopimuskumppani. Tuotannossamme noudatamme ISO 9001 laadunhallintajärjestelmää.

FinnEPS kantaa vastuuta myös kotimaan tulevaisuuden rakennuskulttuurista, sekä sen vaikutuksista ympäristöön. Omilla FinnEPS Rakennustuotteillamme pyrimme osaltamme vaikuttamaan myös ympäristön näkökulmasta kestävämpään rakentamiseen. Kaikki FinnEPS Rakennustuotteet on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja niitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

FinnEPS raportoi vastuullisuudesta ja tuomme olennaiset vastuullisuusteemat, -tavoitteet ja -toimet esille viestinnässämme. Ostamme aina ensisijaisesti kotimaisilta toimittajiltamme ja toissijaisesti toiselta kotimaiselta vaihtoehdolta, jos se on mahdollista.

Työntekijöiden osaamisen, hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden tukeminen

Henkilökunnan osaamisen ja hyvinvoinnin ylläpitäminen on osa FinnEPS:n toimintatapaa. FinnEPS huolehtii työntekijöidensä fyysisestä sekä psyykkisestä hyvinvoinnista muun muassa tarjoamalla työntekijöille laajan työterveyshuollon, sekä vuosittaiset liikunta- ja virkistyspäivät. Seuraamme myös työntekijöiden työtyytyväisyyttä ja reagoimme nopeasti mahdollisiin poikkeamiin. Työntekijämme voivat ylläpitää omaa ammattitaitoaan koulutusmahdollisuuksilla. Työntekijöillämme on käytössään ajantasaiset työvälineet ja kohtelemme kaikkia työntekijöitämme tasavertaisesti.

FinnEPS:n työntekijöillä on mahdollisuus osallistua laajasti toimintamme kehittämiseen ja heidän työtänsä koskevaan päätöksentekoon.

Tarjoamme henkilöstöllemme turvallisen työympäristön ja kehitämme sitä yhdessä koko henkilöstön kanssa. Työturvallisuustyössä painotamme ennaltaehkäisevää toimintaa. Henkilöstön perehdytyksessä ja opastuksessa korostamme jokaisen velvollisuutta huolehtia turvallisesta työympäristöstä ja turvallisuusohjeiden noudattamisesta.