FinnEPS Rakennustuotteilla globaalien GS1 standardien mukaiset GTIN-koodit

Edistämme rakennusalan digitalisaatiota: Rakennustuotteillamme on globaalien GS1:n standardien mukaiset yksilöivät GTIN-koodit.

GS1:n rekisterihaun avulla voit tarkistaa tuotteen tietojen todenperäisyyden. Se kertoo, onko tuotteen GTIN-koodi aito, mille brändille tuote kuuluu, ja mitä ominaisuuksia tuotteella on: GS1 Rekisterihaku

Mikä on GTIN?

GTIN on GS1:n tarjoama tuotteen globaalisti yksilöivä numerosarja, Global Trade Item Number. Aikaisemmin GTIN-koodista käytettiin nimitystä EAN-koodi tai ”enari”. GTIN-koodista voidaan muodostaa tuotteelle viivakoodi.

GTIN-koodia käytetään kauppanimikkeiden yksilöimiseen maailmanlaajuisesti. Suomessa se on kattavasti käytössä kuluttajatuotteissa ja rakennussektorillakin jo noin joka toisessa tuotteessa.

Miksi GTIN?

Digitalisaatio edellyttää tuotteiden yksilöivää koodistandardia. GTIN on laajasti käytetty, globaali ja tuoteryhmästä tai toimialasta riippumaton tuotteiden yksilöintistandardi. Täten se mahdollistaa kauppakumppaneille ja sidosryhmille eri tuoteryhmien tuotteisiin liittyvien tietojen helpomman välittämisen erilaisten tietojärjestelmien välillä.

Kun GTIN sisällytetään tämän lisäksi viivakoodiin tai muuhun tiedonkantajaan, voidaan fyysinen tuote yhdistää siitä tallennettuihin digitaalisiin tietoihin. GTIN siis linkittää tuotteen fyysisen ja digitaalisen maailman toisiinsa.

Mitä GTIN-koodin käyttöönotto mahdollistaa rakennusalalle?

Materiaalivirtojen tehokkaan tiedonhallinnan avulla voidaan parantaa rakennusalan tuottavuutta. Yksilöivän GTIN-tuotekoodin käyttö koko arvoketjussa mahdollistaa standardimuotoisen tuotetiedon reaaliaikaisen hyödyntämisen niin rakentamisen aikana kuin sen jälkeenkin: tehtaalta työmaalle, asennuspaikalle ja sieltä aina valmistuneen rakennuksen digitaaliseen osaluetteloon.

Lisäksi standardoitu tiedonhallinta luo edellytykset rakennusalan yhä laajenevalle digitalisoinnille ja automatisoinnille, minkä ohella se avaa mahdollisuuksia parantaa rakentamisen laatua, työturvallisuutta sekä vähähiilisyyttä.

Digitaalinen tieto rakennusprojektissa käytetyistä tuotteista, materiaaleista ja esivalmisteista jää loppukäyttäjälle. Kun tieto on GTIN-koodin ansiosta koneluettava ja tietokantoihin tallennettavissa, mahdollistuu älykäs elinkaarenhallinta koko kiinteistön ylläpidon ajan. Oikea tieto turvaa rakennuksen oikeaoppisen huollon yli vuosikymmenten.

Tieto on käytössä myös aikanaan, jos rakennuksen purkaminen on ajankohtaista.

Lähde: GS1 Finland

Tutustu FinnEPS Rakennustuotteisiin!